PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE

Białoruś 3 - dniowa: Grodno - Nowogródek - Mir - Zaosie - Jezioro Świteź - Nieśwież

Grodno – Nowogródek – Mir - Zaosie – Jezioro Świteź - Nieśwież

          TERMINY:    
               
                         
                       

Opis


Grodno – Nowogródek – Mir - Zaosie – Jezioro Świteź - Nieśwież 
wycieczka 3 - dniowa

1 dzień
Godz. 5:00 Wyjazd z Suwałk na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne graniczne Privałka na Litwie.
- Przyjazd do Grodna, spotkanie z przewodnikiem- zwiedzanie miasta, m.in. Cerkiew Św. Borysa i Gleba na Kałoży (XVIw.) – zbudowana na miejscu XII-wiecznej świątyni w stylu późnego gotyku, Stary Zamek – wzniesiony przez książąt ruskich w XI w., Nowy Zamek (XVIII w.), w którym odbywały się obrady Sejmu Rzeczypospolitej, m.in. w 1793r. odbył się tu tzw. Sejm niemy, który zatwierdził II rozbiór Rzeczypospolitej, Kościół Katedralny św. Franiciszka Ksawerego (XVII w.) w stylu baroku, Sobór Pokrówski, dom – muzeum Elizy Orzeszkowej, który jest rekonstrukcją budynku, w którym mieszkała pisarka w latach 1894-1910 oraz pomnik pisarski; cmentarz – grób E.Orzeszkowej;
Przejazd do Bohatyrowicz - zwiedzanie. Bohatyrowicze wieś nad Niemnem, związana z powstaniem styczniowym i twórczością E. Orzeszkowej, mogiła Jana i Cecylii, którzy zapoczątkowali ród Bohatyrowiczów. Eliza Orzeszkowa wykorzystała miejscową legendę w swojej powieści „Nad Niemnem”. Miejsce to okoliczni mieszkańcy uważają za święte.  

Lub Przejazd do Starych Wasiliszek  zwiedzanie domu rodzinnego Niemena .

Przejazd do Nowogródka, Obiadokolacja i nocleg w Nowogródku lub okolicy Nowogródka

/fakultatywnie program animacyjny w Litowce - 2 euro/os./
2 dzień

Śniadanie
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie:
. Nowogródka-  zabytków mickiewiczowskich, zachowanych do dnia dzisiejszego, m.in: kościół farny (XIV-XV w.), w którym ochrzczony był A. Mickiewicz. Tu odbył się też ślub Władysława Jagiełły z księżniczką Zofią Olszańską; Kopiec Mickiewicza (usypany w latach 1924-1931); Pomnik A. Mickiewicza, Dom - muzeum A. Mickiewicza, Kościół św. Michała z klasztorem i dawną szkołą dominikańską, do której w latach 1807-1815 uczęszczał A. Mickiewicz;
Mir – gotycki  zamek z ok. 1500 r., jeden z pierwowzorów zamku  w „Panu Tadeuszu”. Zamek Mirski jest specyficznym obiektem, gdzie w zadziwiający sposób są połączone elementy twierdzy obronnej z miękkimi, majestatycznymi elementami pałacu. W 2002 r. Zamek został wpisany na listę zabytków UNESCO;, kościół Św. Mikołaja);
Zaosie – miejsce urodzenia A. Mickiewicza, zwiedzanie zrekonstruowanego w 1996 r. zespołu dworskiego w dawnym folwarku Mickiewiczów – ekspozycja muzealna poświęcona Adamowi Mickiewiczowi;
Mickiewicz);
Jezioro Świteź – jedno z ukochanych miejsc, gdzie A. Mickiewicz przebywał z Marylą. Poeta poświęcił jej znakomitą balladą „Świteź”, napisaną w latach 1820-1821. Jezioro ma pow. Ok. 220 ha, głębokość do 15 m. Otoczone jest pierścieniem starych lasów, stanowi rezerwat przyrody;
Obiadokolacja.Nocleg j/w
3 dzień
Śniadanie
Spotkanie z przewodnikiem, przejazd do Nieświeża.
Nieśwież – XVI – wieczny renesansowy zespół zamkowo-pałacowy Radziwiłłów, w 2005 r. wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Radziwiłłowie – najbogatszy i najbardziej wpływowy ród Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej władał Ordynacją przez 500 lat. Zwiedzanie starego miasta z ratuszem, kościoła pojezuickiego z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów.
Obiad po trasie przejazdu
Powrót do Polski.

CENA: zapytaj w Biurze Turystyki tel.87 5663289

Świadczenia:


-  autokar
-  ubezpieczenie NNW i KL
-  opieka pilota
-  usługi przewodników polskojęzycznych
-  2 noclegi w Nowogródku lub okolicy
-  wyżywienie zgodnie z programem (2 śniadania, 1 obiad, 2 obiadokolacje)
-   voucher

Cena nie zawiera biletów wstępu ok. 25 euro + opłata za wizę

*program zwiedzania jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie

Galeria


Copyrights © Wigry Sp. z o.o. 2024
Projekt i wykonanie: www.hillmar.pl