PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE

Białoruś 4 - dniowa: Grodno - Bohatyrowicze - Mińsk - Nowogródek - Zaosie - Mir - Nieśwież - Słonim

Grodno - Bohatyrowicze – Mińsk - Nowogródek – Zaosie – Mir – Nieśwież-Słonim

            Terminy:  
                           
   
                                           
                                           
                                           

Opis

Grodno - Bohatyrowicze – Mińsk - Nowogródek – Zaosie –  Mir – Nieśwież - Słonim

1 dzień

Godz.5.00  Wyjazd z Suwałk na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Privałka na Litwie lub w Kużnicy Białostockiej-Bruzgi.  
 -  Przyjazd  do Grodna spotkanie z przewodnikiem- zwiedzanie miasta, min.: Cerkiew Św. Borysa i Gleba na Kałoży (XVI w.) – zbudowana na miejscu XII - wiecznej świątyni w stylu późnego gotyku, Stary Zamek - wzniesiony przez książąt ruskich w XI w., Nowy Zamek (XVIII w.), w którym odbywały się obrady Sejmu Rzeczpospolitej, m.in. w 1793 r. odbył się tu tzw. sejm niemy, który zatwierdził II rozbiór Rzeczpospolitej, Kościół Katedralny św. Franciszka Ksawerego (XVII w.) w stylu baroku, Sobór Pokrówski, dom – muzeum Elizy Orzeszkowej, który jest  rekonstrukcją budynku, w którym mieszkała pisarka w latach 1894-1910 oraz pomnik pisarki; cmentarz –grób E.Orzeszkowej;
- Przejazd do Bohatyrowicz ,zwiedzanie.  – wieś nad Niemnem, związana z powstaniem styczniowym i twórczością E. Orzeszkowej, mogiła Jana i Cecylii, którzy zapoczątkowali ród Bohatyrowiczów. Eliza Orzeszkowa wykorzystała miejscową legendę w swojej powieści „Nad Niemnem”. Miejsce to okoliczni mieszkańcy uważają za święte
Przejazd do
Lidy , obiadokolacja, nocleg

2 dzień
Godz.7.00 Śniadanie,
Przejazd do Mińska,spotkanie z przewodnikiem
MIŃSK - zwiedzanie centrum miasta - kościół św. św. Szymona i Heleny zw. "czerwonym kościołem", podziemne centrum handlowo-gastronomiczne, katedra, sobór św. Ducha, d. dwór Wańkowiczów, dom - miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Wyspa Łez; Cmentarz Kalwaryjski; Łoszyca  Mała - zespół dworski Pruszyńskich i Lubańskich: dwór z II poł. XIX wieku, dom ekonoma, park krajobrazowy z egoztycznymi gatunkami drzew;  Bibloteka Narodowa ,  niezwykłe jest podświetlenie biblioteki - całą powierzchnię „diamentu” pokryto panelami LED, w efekcie czego elewacja budynku służy również jako ogromny ekran, co po zachodzie słońca upodobnia go do błyszczącej, dyskotekowej kuli
Godz.19.00 Obiadokolacja i nocleg w Mińsku  lub okolicy Mińska

3 dzień.
Godz.7.00 Śniadanie
Spotkanie z przewodnikiem ,przejazd do Nowogródka  
Nowogródek - zwiedzanie zabytków mickiewiczowskich, zachowanych do dnia dzisiejszego, m.in: kościół farny (XIV-XV w.), w którym ochrzczony był A. Mickiewicz. Tu odbył się też ślub Władysława Jagiełły z księżniczką Zofią Olszańską; Kopiec Mickiewicza (usypany w latach 1924-1931); Pomnik A. Mickiewicza, Dom - muzeum A. Mickiewicza, Kościół św. Michała z klasztorem i dawną szkołą dominikańską, do której w latach 1807-1815 uczęszczał A. Mickiewicz
Zaosie – miejsce urodzenia A. Mickiewicza, zwiedzanie zrekonstruowanego w 1996 r. zespołu dworskiego w dawnym folwarku Mickiewiczów – ekspozycja muzealna poświęcona Adamowi Mickiewiczowi;
Mir – gotycki  zamek z ok. 1500 r., jeden z pierwowzorów zamku  w „Panu Tadeuszu”. Zamek Mirski jest specyficznym obiektem, gdzie w zadziwiający sposób są połączone elementy twierdzy obronnej z miękkimi, majestatycznymi elementami pałacu. W 2002 r. Zamek został wpisany na listę zabytków UNESCO;, kościół Św. Mikołaja);
Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu
Godz.19.00 Obiadokolacja i nocleg

4 dzień

Godz.7.00 Śniadanie
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie
Nieśwież – XVI – wieczny renesansowy zespół zamkowo-pałacowy Radziwiłłów, w 2005 r. wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Radziwiłłowie – najbogatszy i najbardziej wpływowy ród Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej władał Ordynacją przez 500 lat. Zwiedzanie starego miasta z ratuszem, kościoła pojezuickiego z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłow
Słonim -  zwiedzanie miasta m.in.Klasztor Bernardynów,Ratusz, Synagoga, ,Kościół św. Andrzeja .Ze Słonimiem związani są Kanclerz Lew Sapieha oraz Michał Kazimierz Ogiński, dzięki któremu Słonim  zyskał sławę „Północnych Aten”
Obiad
Powrot do Polski .Przyjazd do Suwałk ok. godz. 24.00

CENA:  850zł


Świadczenia:
- przejazd autokarem
- ubezpieczenie NNW i KL
- opieka pilota
- usługi przewodników polskojęzycznych
- 3 noclegi pok 2,3 osobowe z łazienkami
- wyżywienie zgodnie z programem 3 śniadania, 1 obiad, 3 obiadokolacje)
- voucherCena nie zawiera biletów wstępu  ok. 30 euro oraz opłaty za wizę 


*program zwiedzania jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Galeria


Copyrights © Wigry Sp. z o.o. 2024
Projekt i wykonanie: www.hillmar.pl