PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE

Białoruś 4 - dniowa: Grodno - Kanał Augustowski +Lida - Bohatyrowicze - Nowogródek - Zaosie - Jezioro Świteź - Mir - Nieśwież

Grodno –  Kanał Augustowski - Lida- Bohatyrowicze - Nowogródek – Zaosie – Jezioro Świteź - Mir – Nieśwież


                           Terminy: 
                                     


           

Opis

Grodno –  Kanał Augustowski +Lida- Bohatyrowicze - Nowogródek – Zaosie – Jezioro Świteź - Mir – Nieśwież

1 dzień
Godz.5.00  Wyjazd z Suwałk na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Privałka na Litwie .  
Godz 9.00  Przyjazd  do Grodna spotkanie z przewodnikiem- zwiedzanie miasta, min.: Cerkiew Św. Borysa i Gleba na Kałoży (XVI w.) – zbudowana na miejscu XII - wiecznej świątyni w stylu późnego gotyku, Stary Zamek - wzniesiony przez książąt ruskich w XI w., Nowy Zamek (XVIII w.), w którym odbywały się obrady Sejmu Rzeczpospolitej, m.in. w 1793 r. odbył się tu tzw. sejm niemy, który zatwierdził II rozbiór Rzeczpospolitej, Kościół Katedralny św. Franciszka Ksawerego (XVII w.) w stylu baroku, Sobór Pokrówski, dom – muzeum Elizy Orzeszkowej, który jest  rekonstrukcją budynku, w którym mieszkała pisarka w latach 1894-1910 oraz pomnik pisarki; cmentarz –grób E.Orzeszkowej;
Zakwaterowanie w hotelu ,krotki odpoczynek
przejazd nad Kanał Augustowski - rejs statkiem. Odrestaurowany Kanał Augustowski na Białorusi (dł. 21 km) przecina obszary Puszczy Augustowskiej i Grodzieńskiej. Na kanale znajduje się 4 śluzy: graniczna „Kurzyniec”, „Wołkuszek”, „Dąbrówka” i „Niemnowo”, łącząca Kanał z rzeką Niemen. Białoruska część Kanału, oprócz niepowtarzalnej przyrody, słynie z wielkiej ilości pomników historycznych i kulturalnych (m.in. fortyfikacje  z czasów I i II wojny światowej, zespoły pałacowo-parkowe w Świacku i w Białych Błotach). Trasa rejsu urzeka pięknem nieskażonej przyrody i docelowo stanie się międzynarodowym szlakiem wodnym Augustów – Grodno.
Godz.19.00 Powrót do hotelu , obiadokolacja, nocleg

2 dzień
Godz.7.00 Śniadanie,
Przejazd do
Starych Wasiliszek ,zwiedzanie. –  zwiedzanie domu rodzinnego Czesława Niemena. 
Przyjazd do Lidy, zwiedzanie z przewodnikiem zamku Giedymina; Zamek  zbudowany z kamienia i cegły został wzniesiony przez wielkiego księcia litewskiego Giedymina w XIV wieku. Potężna warownia miała ściany grubości do 2 metrów i wysokości do 12 metrów.  Zamek był centrum wielu wydarzeń historycznych,  to tu w 1422 roku król Polski Władysław Jagiełło świętował swoje zaślubiny z Zofią Holszańską. Zamek został częściowo zburzony w 1659 roku po walkach z wojskami carskimi a potem szwedzkimi.  Największe zniszczenia zamku miały miejsce w 1794 roku podczas powstania kościuszkowskiego. Obecnie Zamek został w znacznej części odbudowany i jest największą atrakcją turystyczną Lidy.
Godz.19.00 Obiadokolacja i nocleg w Lidzie

3 dzień.

Godz.7.00 Śniadanie
Spotkanie z przewodnikiem ,przejazd do Nowogródka  
Nowogródek - zwiedzanie zabytków mickiewiczowskich, zachowanych do dnia dzisiejszego, m.in: kościół farny (XIV-XV w.), w którym ochrzczony był A. Mickiewicz. Tu odbył się też ślub Władysława Jagiełły z księżniczką Zofią Olszańską; Kopiec Mickiewicza (usypany w latach 1924-1931); Pomnik A. Mickiewicza, Dom - muzeum A. Mickiewicza, Kościół św. Michała z klasztorem i dawną szkołą dominikańską, do której w latach 1807-1815 uczęszczał A. Mickiewicz;
Jezioro Świteź – jedno z ukochanych miejsc, gdzie A. Mickiewicz przebywał z Marylą. Poeta poświęcił jej znakomitą balladą „Świteź”, napisaną w latach 1820-1821. Jezioro ma pow. Ok. 220 ha, głębokość do 15 m. Otoczone jest pierścieniem starych lasów, stanowi rezerwat przyrody;
Zaosie – miejsce urodzenia A. Mickiewicza, zwiedzanie zrekonstruowanego w 1996 r. zespołu dworskiego w dawnym folwarku Mickiewiczów – ekspozycja muzealna poświęcona Adamowi Mickiewiczowi;
Mir – gotycki  zamek z ok. 1500 r., jeden z pierwowzorów zamku  w „Panu Tadeuszu”. Zamek Mirski jest specyficznym obiektem, gdzie w zadziwiający sposób są połączone elementy twierdzy obronnej z miękkimi, majestatycznymi elementami pałacu. W 2002 r. Zamek został wpisany na listę zabytków UNESCO;, kościół Św. Mikołaja);
Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu
Godz.19.00 Obiadokolacja i nocleg

4 dzień
Godz.7.00 Śniadanie
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie
Nieśwież – XVI – wieczny renesansowy zespół zamkowo-pałacowy Radziwiłłów, w 2005 r. wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Radziwiłłowie – najbogatszy i najbardziej wpływowy ród Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej władał Ordynacją przez 500 lat. Zwiedzanie starego miasta z ratuszem, kościoła pojezuickiego z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów.
 - Obiad w Grodnie
Czas wolny na zakupy
Powrót do Polski .Przyjazd do Suwałk ok. godz. 24.00

CENA:  zapytaj w Biurze Turystyki "Wigry" tel.87 5663289 


Świadczenia:
-   przejazd autokarem
-    ubezpieczenie NNW i KL
-   opieka pilota
-    usługi przewodników polskojęzycznych
-   3 noclegi pok. 2,3 os. z łazienkami
-    wyżywienie zgodnie z programem 3 śniadania, 1 obiad, 3 obiadokolacje
-    voucher


Cena nie zawiera biletów wstępu + rejs ok. 30 euro + opłata za wizę


*program zwiedzania jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Galeria


Copyrights © Wigry Sp. z o.o. 2024
Projekt i wykonanie: www.hillmar.pl