PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE

Białoruś : Grodno – Wasiliszki– Lida- Mir - Niaśwież - Zaosie – Jezioro Świteź - Nowogrodek

Grodno – Wasiliszki– Lida- Mir - Niaśwież - Zaosie – Jezioro Świteź - Nowogrodek 


           
Terminy:  
             zapytaj w Biurze Turystyki tel.87 5663289
                                 

OpisGrodno – Wasiliszki– Lida- Mir - Niaśwież - Zaosie – Jezioro Świteź - Nowogródek 
wycieczka  3 - dniowa

1 dzień
Godz. 5:00 Wyjazd z Suwałk na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne graniczne Privałka na Litwie. lub Kużnica Białostocka - Bruzgi
 -  Przyjazd do Grodna, spotkanie z przewodnikiem- zwiedzanie miasta, m.in. Cerkiew Św. Borysa i Gleba na Kałoży (XVIw.) – zbudowana na miejscu XII-wiecznej świątyni w stylu późnego gotyku, Stary Zamek – wzniesiony przez książąt ruskich w XI w., Nowy Zamek (XVIII w.), w którym odbywały się obrady Sejmu Rzeczypospolitej, m.in. w 1793r. odbył się tu tzw. Sejm niemy, który zatwierdził II rozbiór Rzeczypospolitej, Kościół Katedralny św. Franiciszka Ksawerego (XVII w.) w stylu baroku, Sobór Pokrówski, dom – muzeum Elizy Orzeszkowej, który jest rekonstrukcją budynku, w którym mieszkała pisarka w latach 1894-1910 oraz pomnik pisarski; cmentarz – grób E.Orzeszkowej;

Przejazd do Bohatyrowicz - zwiedzanie. Bohatyrowicze wieś nad Niemnem, związana z powstaniem styczniowym i twórczością E. Orzeszkowej, mogiła Jana i Cecylii, którzy zapoczątkowali ród Bohatyrowiczów. Eliza Orzeszkowa wykorzystała miejscową legendę w swojej powieści „Nad Niemnem”. Miejsce to okoliczni mieszkańcy uważają za święte.  

Lub zwiedzanie domu rodzinnego Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach

Przyjazd do Lidy, zwiedzanie z przewodnikiem zamku Giedymina; Zamek  zbudowany z kamienia i cegły został wzniesiony przez wielkiego księcia litewskiego Giedymina w XIV wieku. Potężna warownia miała ściany grubości do 2 metrów i wysokości do 12 metrów.  Zamek był centrum wielu wydarzeń historycznych,  to tu w 1422 roku król Polski Władysław Jagiełło świętował swoje zaślubiny z Zofią Holszańską. Zamek został częściowo zburzony w 1659 roku po walkach z wojskami carskimi a potem szwedzkimi.  Największe zniszczenia zamku miały miejsce w 1794 roku podczas powstania kościuszkowskiego. Obecnie Zamek został w znacznej części odbudowany i jest największą atrakcją turystyczną Lidy.

Godz. 19.00 Obiadokolacja  i nocleg  

2 dzień

Godz. 7:00 Śniadanie ,spotkanie z przewodnikiem ,zwiedzanie

Mir – gotycki  zamek z ok. 1500 r., jeden z pierwowzorów zamku  w „Panu Tadeuszu”. Zamek Mirski jest specyficznym obiektem, gdzie w zadziwiający sposób są połączone elementy twierdzy obronnej z miękkimi, majestatycznymi elementami pałacu. W 2002 r. Zamek został wpisany na listę zabytków UNESCO;, kościół Św. Mikołaja.

NieświeżXVI – wieczny renesansowy zespół zamkowo-pałacowy Radziwiłłów, w 2005 r. wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Radziwiłłowie – najbogatszy i najbardziej wpływowy ród Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej władał Ordynacją przez 500 lat. Zwiedzanie starego miasta z ratuszem, kościoła pojezuickiego z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100  przedstawicieli rodu Radziwiłłów

Zaosie – miejsce urodzenia A. Mickiewicza, zwiedzanie zrekonstruowanego w 1996 r. zespołu dworskiego w dawnym folwarku Mickiewiczów – ekspozycja muzealna poświęcona Adamowi Mickiewiczowi;

Jezioro Świteź – jedno z ukochanych miejsc, gdzie A. Mickiewicz przebywał z Marylą. Poeta poświęcił jej znakomitą balladą „Świteź”, napisaną w latach 1820-1821. Jezioro ma pow. Ok. 220 ha, głębokość do 15 m. Otoczone jest pierścieniem starych lasów, stanowi rezerwat przyrody;

Zakwaterowanie w hotelu w Nowogródku lub okolicy,obiadokolacja i nocleg

./fakultatywnie  program animacyjny na Litowce -dopłata 2 euro/os/

3 dzień

Śniadanie
Spotkanie z przewodnikiem w  Nowogródku   zwiedzanie  jednego z najstarszych miast  Białorusi .Nowogródek był miastem stołecznym i ważnym centrum rzemieślniczo-handlowym. Zamek zbudowany w  XIII w. podlegał przebudowom w XIV-XVII w., spalony przez Szwedów w 1706 r., zachowały się fragmenty dwóch baszt. Do najważniejszych zabytków mickiewiczowskich, zachowanych do dnia dzisiejszego należą: Kościół farny, zbudowany w XIV-XV w., przebudowany w wieku XVII. W tym  kościele był ochrzczony A. Mickiewicz. Tu odbył się ślub Władysława Jagiełły z księżniczką  Sońką Holszańską, Kopiec Mickiewicza (usypany w latach 1924-1931), Pomnik A. Mickiewicza, Muzeum Mickiewicza   (wejście), Kościół św. Michała, wzniesiony w 1 poł. XVII w. , Cerkiew św. Borysa i Gleba z pocz. XVI w., dawny kościół franciszkanów z pocz. XVIII w. (zamieniony na cerkiew prawosławną), hale-kramy (pochodzą z 1812), Meczet (wzniesiony w 1792 r., przebudowany w 1855 r.)

-   Obiad

§  Wyjazd w drogę powrotną do Polski

§  Ok. godz. 22.00 powrót do  Suwałk

  CENA:  zapytaj w Biurze Turystyki "Wigry" tel.87 5663289

Świadczenia:


-  autokar
-  ubezpieczenie NNW i KL
-  opieka pilota
-  usługi przewodników polskojęzycznych
-  2 noclegi pok.2,3 os z łazienkami
-  wyżywienie zgodnie z programem (2 śniadania, 1 obiad, 2 obiadokolacje)
-  voucher

Cena nie zawiera biletów wstępu ok. 20 euro/os + opłata za wizę 

*program zwiedzania jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie

Galeria


Nasi partnerzy:


Copyrights © Wigry Sp. z o.o. 2019
Projekt i wykonanie: www.hillmar.pl