PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE

SUWALSZCZYZNA Pojezierze Suwalsko - Augustowskie


           Terminy: 04.05.2024r
                       30.05.2024r
                       02.06.2024r
                       15.06.2024r
                       
                       

Opis

Godz. 09:00 spotkanie z przewodnikiem
Spacer  po Suwałkach,  – m.in. zabytkowa zabudowa miasta, pochodząca z czasów Kongresówki (XIX w.) - Kościół Św. Aleksandra, budowany wg proj. Piotra Aignera z figurą Św. Jadwigi Śląskiej , Park Miejski z zegarem słonecznym, ratusz suwalski, zaprojektowany przez Henryka Marconiego. Plac Marii Konopnickiej, Pomnik Marii Konopnickiej Muzeum - Dom Marii Konopnickiej,  - przed Muzeum stanęła ławeczka Konopnickiej W Suwałkach, mieście urodzenia Marii Konopnickiej, utworzono szlak Jej imienia pod nazwą „ Krasnoludki są na świecie” – adresowany szczególnie do rodziców z dziećmi. Spacerując według mapki odnajdujemy brązowe rzeźby  małych bohaterów:
przyjazd grupy do Augustowa  , spacer po mieście
Augustów
– miasto o wielowiekowej tradycji, gród królewski od 1557 r. kiedy to król Zygmunt August nadał mu prawa miejskie, 

Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej - zwiedzanie zespołu sakralnego: kościół z 1847 r. i kaplica z 1872 r., studzienka z cudowną wodą ,pomnik Jana Pawła II, pomniki przyrody: 500-letni dąb szypułkowy; 

Giby – drewniany Kościółek św. Anny (dawna molenna Staroobrzędowców) – z zewnątrz, pomnik ofiar NKWD z 1945 r. W lipcu 1945 Armia Czerwona UB i Ludowe Wojsko Polskie aresztowały podczas tzw. Obławy Augustowskiej w okolicach Augustowa i Gib ok. 2000 osób, spośród których zaginęło ok. 600 osób
Przejazd do Sejn
/,możliwość rezerwacji obiadu /opłata we własnym zakresie /
Sejny
- zwiedzanie miejscowości  zespół kościelno-klasztorny dominikanów z końca XVII w., kaplica pw. Św. Agaty z 1789 r., kościół ewangelicki klasyczny ratusz z 1840 r.,Biała  Synagoga z 1860–1870r.
Przejazd do Wigier
Wigry
- Zespół Klasztorny w Wigrach – czyli „klasztor na wyspie”, który został wybudowany w latach 1694 – 1745, jest jednym z najcenniejszych zabytków architektonicznych Suwalszczyzny, miejsce wypoczynku Papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r. Zwiedzanie: Apartamentów Papieskich, Kaplicy Papieskiej, Krypt w Kościele, Wieży Zegarowej;
Stary Folwark n
ad jeziorem Wigry –wejście i zwiedzanie multimedialnego Muzeum Wigier
Godz.18.00  powrót do Suwałk

Cena 180 zł/os 

Facebook:

Copyrights © Wigry Sp. z o.o. 2024
Projekt i wykonanie: www.hillmar.pl